geen aparte puzzelstukken die niet op elkaar passen, maar puzzelstukken Je kan het document beter in pdf omzetten of het lettertype bij het.

22 KB – 54 Pages

PAGE – 2 ============
Inhoudstafel Intro 21. Het merk .9 1.1. Logo .10 1.2. Logo varianten ..11 1.3. Do™s and don™ts .122. Bouwstenen 13 2.1. Kleur .14 Primaire kleuren ..14 Primaire kleuren – Do™s 15 Primaire kleuren – Don™ts .16 Secundaire kleuren 17 2.2. Typogra˜e 18 2.3. Iconogra˜e .20 3. Lokale integratie .21 3.1 Toepassing van de huisstijl 22 Verschillende toepassingen ..22 Departement Mobiliteit en Openbare Werken als huisstijlbewaker .23 Aandacht voor toegankelijkheid 24 3.2 Hoppinpunt .25 Identi˜catie 26 Navigatie ..36 3.3. Kernnet Œ aanvullend net Œ vervoer op maat ..43 Infrastructuur kernnet, aanvullend net en vervoer op maat .45 Standplaats deelmobiliteit Œ vervoer op maat 45 Fietsen, voer- en vaartuigen kernnet, aanvullend net en vervoer op maat ..46 Fietsen, voer- en vaartuigen die louter worden ingezet voor het openbaar vervoer ..47 Voertuigen die niet louter worden ingezet voor het openbaar vervoer .50 Bijlage ..52- 2 –

PAGE – 3 ============
Straks verandert de manier waarop we ons verplaatsen Vanaf januari 2022 zorgt de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid, basisbereikbaarheid, ervoor dat we ons anders zullen verplaatsen . Deze visie vertrekt vanuit de reële vervoersnoden van reizigers . Op plaatsen waar de vervoersvraag klein is, zal het aanbod dalen om meer te kunnen investeren in lijnen waar de vraag groot is . Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen .De nieuwe mobiliteitsvisie vertrekt van een sterk openbaar vervoer afgestemd op het ˜etsroutenetwerk, het wegennetwerk en het waterwegennetwerk . Centraal staat het begrip combimobiliteit. Dit betekent dat reizigers verschillende vervoermiddelen combineren om op hun bestemming te geraken . We ˜etsen naar het station om de trein te nemen en nemen dan een taxi tot bij vrienden. Of we rijden met de auto tot aan een park & ride en nemen daar de tram of de deel˜ets naar het stadscentrum.Kortom: door het aanbod aan te passen aan de vraag en de verschillende vervoermogelijkheden naadloos op elkaar aan te sluiten, zorgen we voor een e˚ciëntere invulling van de middelen en een vlot reistraject . – 3 –

PAGE – 4 ============
We hebben een uitdaging, een missie Door een verbeterd en geïntegreerd mobiliteitsplan aan te bieden, willen we als Vlaamse overheid reizigers stimuleren tot gedragsverandering . Zo willen we steeds meer reizigers aanzetten om verschillende vervoermiddelen te gebruiken en ze eenvoudig te combineren, in plaats van met z™n allen automatisch in de wagen te kruipen . Hoe gaan we voor gedragsverandering zorgen? Één verhaal door de bril van de reiziger De grootste uitdaging ligt bij de reiziger want zijn traject zal in de toekomst helemaal anders zijn . Daarom moet de invoering van deze mobiliteitsvisie een eenvoudig en positief verhaal zijn. We kijken hiervoor steeds vanuit de bril van die reiziger om hem zo goed mogelijk te gidsen in deze nieuwe situatie. Elke reiziger wil steeds zo snel en comfortabel mogelijk van A naar B gaan en bij voorkeur dezelfde route nemen . Hen willen we vragen om vóór elke rit even stil te staan en na te gaan wat de best mogelijke combimobiliteitsoplossing is om er te geraken . We hopen dat dit een re˛ex wordt . Alvorens reizigers vertrekken, zullen ze informatie opzoeken . Dat kan via de website of de app die iedereen op zijn of haar smartphone heeft gedownload . Daarnaast kunnen reizigers hulp krijgen (zeker rond vervoer op maat) van het callcenter van de mobiliteitscentrale. Andere reizigers moeten op belangrijke overstappunten informatie kunnen vinden . Kortom: er zijn veel informatiebronnen beschikbaar. En deze moeten allemaal een naam krijgen .Verstaanbaarheid, helderheid, samenhang en uniformiteit zijn daarom de sleutelwoorden als we een re˛ex willen creëren . Om gebruikers in deze complexiteit de weg te wijzen, willen we één geheel maken : geen aparte puzzelstukken die niet op elkaar passen, maar puzzelstukken die één verhaal vormen dat over heel Vlaanderen wordt uitgerold . Alleen zo zal iedereen in Vlaanderen zijn weg vinden en alleen zo zal die mobiliteitsre˛ex er kunnen komen . Dat verhaal is het verhaal van een woordenfamilie gebaseerd op één term . Dat verhaal is het verhaal van Hoppin.- 4 –

PAGE – 5 ============
We hebben een uitdaging, een missie Één merk, één gezicht, meerdere oplossingen We brengen eenvoud en uniformiteit door één verhaal te vertellen en dat verhaal overal door te trekken . We focussen hiervoor vooral op de diensten zoals de overstappunten, de website, de app en de mobiliteitscentrale . Ze krijgen allemaal dezelfde naam zodat ze in hetzelfde verhaal passen . Die naam is Hoppin. Hoppin is een uniek en nieuw woord dat we introduceren . Met de uitrol van die benaming triggeren we het gewenste gedrag, de juiste re˛ex en hameren we op de oplossingen .Zie hieronder een ˜ctief voorbeeld: Ik wil van punt A naar punt B, en dus consulteer ik de website of app van Hoppin. Ik vind mijn beste reiscombinatie: twee bussen . Ik moet dus de mobiliteitscentrale of Hoppincentrale niet bellen voor meer uitleg . Ik stap naar de dichtstbijzijnde halte en wacht op een bus van De Lijn . Ik betaal met de app aan Hoppintarief . Ik stap af aan een Hoppinpunt en zou nu een andere bus moeten nemen, maar het is goed weer dus ik kan een deelstep nemen die aan Hoppintarief rijdt . Maar het blijft niet alleen bij een naam. We geven Hoppin ook een gezicht zodat we onze reizigers een visuele herkenning geven . Dat doen we aan de hand van de visuele guidelines die je verder in dit document kan vinden .- 5 –

PAGE – 6 ============
Op welke manier praten we? Elk merk, elk bedrijf, elke organisatie heeft zijn eigenheid . Zijn eigen manier om de dingen te doen, zijn eigen stijl en zijn eigen taal . Die eigenheid onderscheidt de groep van andere groepen .Ook wij gaan voor die eigenheid . Zeker als we met één stem willen spreken, is het belangrijk om te bepalen hoe die stem zal klinken . In al onze communicatie. Consistent en consequent. Zo zal Hoppinin al zijn communicatie met de reizigers en zijn stakeholders spreken: Ł met één stemŁ positiefŁ gedreven, stimulerend Ł eenvoudig, voor iedereen Ł vooruitstrevend, ambitieus Ł van mens tot mensŁ uitnodigend Tot wie richten we onze communicatie? We richten ons tot iedereen die zich in Vlaanderen verplaatst . We willen bij hen de juiste mobiliteitsre˛ex inplanten . We kunnen de doelgroep indelen in drie groepen: 1. Huidige gebruikers van openbaar vervoer Voor hen willen we de mogelijke drempels wegnemen . Ze zijn openbaar vervoer-kenner, vaak kritisch, maar kunnen ook onze ambassadeurs worden . 2. Huidige niet-openbaar vervoer-gebruikers Dit kan elke persoon zijn die zich in Vlaanderen verplaatst . Hen willen we overtuigen om (vaker) het OV te gebruiken . 3. Katalysatoren van informatie Dit zijn lokale besturen en andere mobiliteitsaanbieders . Ze zijn geen echte doelgroep, maar zijn erg nuttig om de nieuwe mobiliteitsvisie te verspreiden en mee te helpen aan het installeren van een nieuwe re˛ex .- 6 –

PAGE – 8 ============
Belangrijk om weten In deze huisstijlgids wordt er vaak verwezen naar de Vlaamse huisstijlgids. Hoppin behoort daarin tot niveau 3 . Onder dit niveau valt alle communicatie door entiteiten die in Vlaanderen permanent fysiek contact hebben met het grote publiek: VDAB, De Lijn, Kind & Gezin, GO!, VRT, Sport Vlaanderen, Vlaamse Opera, Vlaamse overheidskunstinstellingen, Je kan de Vlaamse huisstijlgids hier raadplegen .overheid.vlaanderen.be/communicatie/huisstijl – 8 –

PAGE – 10 ============
Het logo ligt aan de basis van elk merk en is een herkenbaar symbool dat de waarden van het merk uitstraalt . Consistentie is dan ook een zeer belangrijk gegeven . Hierdoor kunnen we een sterke merkidentiteit opbouwen. PRIMAIR LOGOHet logo hiernaast is het primaire logo. Deze variant moet als eerste gebruikt worden, enkel in uitzonderlijke gevallen gebruiken we een andere variant. Deze uitzonderingen komen dan door technische beperkingen in het drukproces. 1. We gebruiken zoveel mogelijk het logo van Hoppin samen met de leeuw van Vlaanderen . En dit in een trapezium.2. In uitzondelijke gevallen gebruiken we het logo van Hoppin los van het logo van Vlaanderen . Hier volgen we dan een vaste 40%-60% verhouding.1.Het merk40%60%1. Vlaamse leeuw + Hoppin-logo 2. Vlaamse leeuw + URL hoppin.be 1.1. Logo- 10 –

PAGE – 11 ============
Naargelang de dragers of mogelijke technische beperkingen zijn er varianten uitgewerkt van het moederlogo: Ł zwart-wit variant: bijvoorbeeld op balpennen, gadgets, Ł grijswaarden: bijvoorbeeld om thuis af te drukken, Ł verkort logo / app zwart-wit positiefgrijswaarden zwart-wit negatiefverkort positiefverkort zwart-wit pos.verkort zwart-wit neg.verkort grijswaarden 1.Het merk1.2. Logo varianten – 11 –

22 KB – 54 Pages