voor het instellen van de weergave. Standaard staat de statusbalk open bij het openen van een PDF. In het lint BEELD helpen de onderdelen in het tabblad Bekijk
111 pages

232 KB – 111 Pages

PAGE – 2 ============
Foxit PhantomPDF Express fo r HP Gebruikershandleiding 1 Copyright © 201 6 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, overgezet, verspreid of op enige wijze opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foxit. Anti – Grain Geometry – Versie 2.3 Copyright (C) 2002 – 2005 Maxim Shemanarev ( http://www.antigrain.com ) Toestemming voor het kopiëren, gebruiken, modificeren, verkopen en verspreiden van deze software is gegund onder voorwaarde dat deze copyright – meld ing in alle exemplaren wordt opgenomen. Deze software wordt geleverd ‘zoals deze is’ zonder expliciete of impliciete garantie, en zonder aanspraak op geschiktheid voor enig doel.

PAGE – 3 ============
Foxit PhantomPDF Express fo r HP Gebruikershandleiding 2 Inhoud Inhoud .. .. .. 2 Hoofdstuk 1 – Inleiding .. .. .. 4 Overzicht Foxit PhantomPDF .. .. .. .. 4 Over de gebruikershandleiding .. .. .. . 6 Gids voor snelle installatie .. .. .. .. 6 Hoofdstuk 2 – Aan de slag .. .. . 7 Kennismaking met de werkruimte .. .. . 7 Voorkeuren instellen .. .. .. 10 Hoofdstuk 3 – Lezen .. .. 11 PDFs ope nen, sluiten en opslaan .. .. . 11 Lezen .. .. .. .. . 13 Selecteren en kopiëren .. .. .. .. 32 Overig e .. .. .. .. . 34 Hoofdstuk 4 – Maken .. .. . 37 Op verschillende manieren een PDF maken .. .. .. 37 Hoofdstuk 5 – Bewerken .. .. .. 44 Ongedaan maken en Opnieuw .. .. .. 44 Koppelingen .. .. .. . 44 Bestandsbijlagen .. .. .. 49 Bladwijzers .. .. .. 52 Afbeeldingen .. .. .. 55 Met video en audio werken .. .. .. . 61 Hoofdstuk 6 – Opmerkingen .. .. 68 Vers chillende opmerkingstools gebruiken. .. .. . 68 De vormgeving van opmerkingen wijzigen .. .. . 80 Met opmerkingen werken .. .. .. . 83 Hoofdstuk 7 – Formulieren .. .. .. 91 Inte ractief formulier en niet – interactief formulier .. .. .. 91

PAGE – 4 ============
Foxit PhantomPDF Express fo r HP Gebruikershandleiding 3 PDF – formulieren invullen .. .. .. .. 92 Opmerkingen op formulieren .. .. .. . 94 Fo rmuliergegevens importeren/exporteren .. .. .. 94 Hoofdstuk 8 – Ondertekening .. .. 95 Snelle PDF – handtekening .. .. .. .. 95 Digi tale handtekening .. .. .. . 96 Hoofdstuk 9 – Afdrukken .. .. .. 99 Een PDF – document afdrukken .. .. .. . 99 Di aloogvenster Afdrukken .. .. .. .. 100 Printereigenschappen voor Foxit PhantomPDF instellen .. . 102 Hoofdstuk 10 – Bijlagen .. .. . 105 Snel toetsen .. .. .. 105 Opdrachtregels .. .. .. . 109 Help verkrijgen .. .. .. .. 110 Ticketonders teuning .. .. .. .. 110 Technische ondersteuning .. .. .. .. 110

PAGE – 5 ============
Foxit PhantomPDF Express fo r HP Gebruikershandleiding 4 Hoofdstuk 1 – Inleiding Overzicht Foxit PhantomPDF Welkom bij Foxit PhantomPDF Ready PDF! Foxit PhantomPDF, klein en snel, bevat verschillende geavanceerde functies waarmee u snel, voordelig en veilig documenten en formulieren maakt die er geweldig uitzien. Foxit PhantomPDF wordt in twee edities geleverd: Foxit PhantomPDF Express om te voldoen aan de verschillen de basisbehoeften voor thuis en thuiskantoren, zoals het bekijken, maken en beoordelen van PDF – bestanden, en Foxit PhantomPDF Business voor grote ondernemingen, zoals object – bewerking, beveiligd PDF, GPO, interactieve formulieren maken, J avaScript. Vergelijkingstabel functies Foxit PhantomPDF Express Foxit PhantomPDF Business PDF maken vanuit Microsoft Word, Excel en PowerPoint, scanner, lege pagina, printer PDF converteren naar Microsoft® Office, RTF, HTML, tekst, en afbeeldingsindelingen PDF – portfolios lezen en doorzoeken Voorlezen Meegeleverd PDF IFilter voor bureausystemen, waarmee zoeken in PDF – documenten mogelijk is met Windows zoektechnologieën Document – hyperlinks, bladwijzers, afbeeldingen en multimedia – aantekeningen toevoegen, bewerken, verwijderen en beheren Documenten vergelijken Alineabewerking met automatische doorloop en vernieuwde opmaak Tekst, afbeeldingen en padobjecten toevoegen, bewerken, verwijderen en beheren OCR – tekstherkenning voor het maken van doorzoekbare en selecteerbare documenten Opmerkingen voor documenten toevoegen, beheren, bekijken, navigeren, importeren/exporteren, en samenvatten PDF Optimizer

PAGE – 6 ============
Foxit PhantomPDF Express fo r HP Gebruikershandleiding 5 Formulieren invullen, formuliergegevens importeren/exporteren, formuliervelden resetten Formulierveldherkenning en formulierontwerpassistent Ondersteuning voor JavaScript Teken en bewerk besturingselementen voor formulieren (tekstvelden, knoppen, afrollijsten, selectievakjes, keuzerondjes en velden voor digitale handtekeningen) PDF Sign – een afbeelding van uw handtekening aan PDF – bestanden toevoegen, bewerken of verwijderen Digitale handtekeningen aan PDF – bestanden toevoegen, bewerken en beheren Ditigale handtekeningen valideren Wachtwoorden en certificaten voor veilige versleuteling en toegangsrechten aan PDF – bestanden toevoegen, bewerken, verwijderen en beheren Microsoft Active Directory Rights Management Service versleuteling en ontsleuteling Redactie SharePoint PDF – bestanden uitchecken en inchecken Foxit PhantomPDF Express Foxit PhantomPDF Express levert gratis de topfuncties die u nodig hebt. Het is klein, bijzonder snel en zeer nauwkeurig voor het omzetten van populaire bestandsindelingen naar PDF – documenten van een professionele kwaliteit met één muisklik, terwijl het uiterlijk van de oorspronke lijke documenten behouden blijft. XFA formulieren invullen PDF maken met één klik Handig aantekeningen maken Geavanceerd zoeken Digitale handtekening bewerken Foxit PhantomPDF Business Foxit PhantomPDF Business biedt bedrijven de beveiliging die zorgt voor het voldoen aan wetsregels en bedrijfsregels van belangrijke documenten en archieven en om er voor te zorgen

PAGE – 8 ============
Foxit PhantomPDF Express fo r HP Gebruikershandleiding 7 Hoofdstuk 2 – Aan de slag De werkruimte van Foxit PhantomPDF Express is gevuld met hulpmiddelen om gemakkelijker met PDF – bestanden te werken, en het is onderverdeeld in een documentvenster, een navigatievenster, een werkbalkvenster, een menubalk en een statusbalk. Een g oede manier om snel met Foxit PhantomPDF Express aan de slag te gaan, is door vertrouwd te raken met de werkruimte. Kennismaking met de werkruimte Foxit PhantomPDF bevat een intuïtieve gebruikersinterface met een menubalk, een werkbalk, een navigatievenste r, een werkgebied en een statusbalk. Menubalk en snelmenu’s Foxit PhantomPDF bevat menu’s zoals BESTAND, STARTPAGINA, BEWERKEN, OPMERKING enzovoort. Tevens bevat het talloze contextgevoelige snelmenu’s die verschijnen als u in de werkruimte rechtsklikt op een object. Een snelmenu bevat opdrachten met betrekking tot het aangeklikte item of gebied. Werkbalk Het Lint geeft verschillende hulpmiddelen voor elk menu weer. Werkbalk onder het menu STARTPAGINA Opmerking: Ga met de aanwijzer naar een hulpmiddel om een beschrijving daarvan weer te geven. Werkbalk weergeven/verbergen Ga als volgt te werk om alle werkbalken weer te geven of te verbergen: Klik in de rechterbovenhoek op of om de werkbalk in te vouwen of uit te breiden. Rechtsklik op de werkbalk en selecteer Het lint minimaliseren om het lint met de werkbalk te verbergen; wis de selectie om hem weer te geven.

PAGE – 9 ============
Foxit PhantomPDF Express fo r HP Gebruikershandleiding 8 Navigatievenster Het navigatievenster weergeven of verbergen De kn oppen aan de linkerkant van het navigatievenster bieden eenvoudige toegang tot verschillende deelvensters, zoals de knop Bladwijzers en de knop Paginaminiaturen . Gebruik de sneltoets F4 om het navigatievenster te openen. Klik op een knop links in het navigatievenster om een navigatiedeelvenster te openen. Druk op F4 om het navigatievenster te sluiten, of klik in het navigatievenster op de knop voor het geopende deelvenster. Tip: Om het navigatievenster te openen of verbergen, kunt u ook op de knop / in de rechter bovenhoek van het navigatievenster klikken. Het navigatievenster aanpassen Net als de werkbalken kunt u de navigatiedeelvensters in het navigatievenster dokken of ergens inde werkruimte laten zweven. U kunt de deelvensters die u niet nodig he bt, verbergen of sluiten, en degene openen die u nodig hebt. Verder kunt u de breedte van het navigatievenster eenvoudig aanpassen. 1. Een deelvenster in het navigatievenster weergeven Standaard dokken alle deelvensters in het navigatievenster met een reeks knoppen aan de linkerkant van het werkgebied. Ga als volgt te werk: Selecteer de knop voor het deelvenster links in het navigatievenster. 2. Het weergavegebied voor het navigatievenster wijzigen Wijzig het weergavegebied van het navigatievenster door de recht er rand te verslepen om de breedte aan te passen. Om het navigatievenster te minimaliseren of maximaliseren, kunt u ook op de knop / in de rechterbovenhoek van het navigatievenster klikken. 3. Een navigatiedeelvenster dokken of laten zweven Om een navigatied eelvenster te laten zweven, sleept u de betreffende knop naar het documentvenster. Om een deelvenster te verplaatsen, sleept u het aan de knop naar een andere locatie. Om een zwevend deelvenster te dokken, dubbelklikt u op de titelbalk.

PAGE – 10 ============
Foxit PhantomPDF Express fo r HP Gebruikershandleiding 9 Met lagen werken Een laag of zoals de formele naam luidt Optional Content Group (OCG) is een lijst die een reeks afbeeldingen weergeeft welke dynamisch door de gebruikers van weergavetoepassingen zichtbaar of onzichtbaar gemaakt kunnen worden. In een PDF – bestand kan elke l aag een deel van de objecten in het document bevatten, en lagen kunnen in elke willekeurige combinatie zichtbaar of onzichtbaar worden gemaakt, waarbij ze hun objecten weergeven of verbergen. Met Foxit PhantomPDF kunt u de weergave van PDF – lagen sturen me t het venster Lagen. U kunt bijvoorbeeld afbeeldingen op de achtergrond, hoofdgebieden en advertenties splitsen in hun eigen lagen op het hoogste niveau, en de lagen verbergen waarvan u niet wilt dat anderen ze zien. PDF – lagen weergeven of verbergen In een PDF kan informatie op verschillende lagen worden opgeslagen. Om bij elkaar behorende inhoud weer te geven of te verbergen die in een variabel aantal aparte lagen is opgenomen, kunt u het deelvenster Lagen links in het werkgebied gebruiken. Houd er rekenin g mee dat u in Foxit PhantomPDF geen lagen kunt maken of bewerken; maar u kunt lagen weergeven en kiezen om de inhoud van elke laag weer te geven of te verbergen. Deelvenster Lagen A. Een vinkje geeft een weergegeven laag weer. B. Verborgen laag 1. Open het deelvenster Lagen en voer een van de volgende handelingen uit: Verwijder het vinkje voor de laag om deze te verbergen. Klik in het lege selectievakje voor een verborgen laag die u wilt weergeven, waarna een vinkje verschijnt. 2. Kies in het menu Opties in de rechter bovenhoek van het deelvenster Lagen een van de volgende opties: Lagen voor alle pagina’s weergeven: toont elke laag op elke pagina van het document.

PAGE – 11 ============
Foxit PhantomPDF Express fo r HP Gebruikershandleiding 10 Lagen voor zichtbare pagina’s weergeven: toont alleen lagen op de zichtbare pagina’s. Herstellen naar oorspronkelijke zichtbaarheid: herstelt de standaard status van de lagen. Alles uitvouwen: vouwt alle lagen uit. Alles samenvoegen: voegt alle actuele lagen in de weergave samen. Statusbalk De statusbalk is een gebied in de werkruimte dat a angeeft op welk paginanummer u zich bevindt, het totale aantal pagina’s, knoppen voor pagina – overgangen, zoomknoppen enz. voor het instellen van de weergave. Standaard staat de statusbalk open bij het openen van een PDF. In het lint BEELD helpen de onderde len in het tabblad Bekijk instellingen bij het weergeven of verbergen van de statusbalk. Statusbalk tonen : als u dit selecteert, verschijnt de statusbalk onderaan de werkruimte. Statusbalk automatisch verbergen : als u dit selecteert, wordt de statusbalk verborgen. Maar als u de aanwijzer onderaan de pagina plaatst, verschijnt de statusbalk. Statusbalk verbergen : als u dit selecteert, wordt de statusbalk verborgen. Voorkeuren instellen Veel programma – instellingen zijn te vinden in het dialoogvenster Voorke uren, zoals instellingen voor bestandsassociaties, formulieren, volledig scherm, algemeen, historie, talen, paginaweergave, lezen, handtekening en Trust Manager. Ingestelde instellingen blijven van kracht tot u ze wijzigt. 1. Kies BESTAND > Voorkeuren 2. Selecteer onder Categorieën het type voorkeur dat u wilt wijzigen.

232 KB – 111 Pages