De documenten worden opeenvolgend voorgesteld met de PDF voor verificatie. ADIX stelt doeltreffende werktuigen voor die het werk vergemakkelijken.

492 KB – 16 Pages

PAGE – 2 ============
2 ADIX GROUP N.V. De modules ADIXADIX Algemene boekhoudingADIX Analytische boekhoudingADIX Budgettaire boekhoudingADIX Bankverbinding ADIX Fiscale bijlage PB-VENB ADIX Afschrijvingstabel ADIX Beheer jaarrekeningenADIX Bedrijfsbelasting BiztaxADIX Fiches 281 ADIX Beheer van prestatiesADIX Eenvoudige facturatieADIX Commercieel beheerADIX Beheer van toonbankverkoopADIX Voorraadbeheer ADIX Mobileverbinding ADIX Beheer voertuigen ADIX Permanent dossierADIFISC – Belastingberekening ADIX bevat een volledige gamma van software noodzakelijk voor een bedrijven, VZW, handel, zelfstandigen– bedrijfsbeheer, stelt ADIX gebruiksvriendelijke software voor die beantwoorden aan de noden en vereisten van de gebruikers. ADIX bewijst ADIX recupereert de gegevens van de meeste programma™s op de markt. Aarzel niet ons te contacteren op 0493 74 18 56 of info@adix.be .

PAGE – 3 ============
ADIX GROUP N.V. 3ADIX – ALGEMENE BOEKHOUDING is een volledig programma, uitgewerkt voor alle types zelfstandigen En biedt een pak boekhoudfuncties geïntegreerd in één enkel product.ADIX is eenvoudig om te begrijpen en te gebruiken.Klanten/leveranciersfiche en volledig. de rekening, zonder het scherm te verlaten.Rechtstreekse band naar de gegevensbanken van het Belgisch Staatsblad, van de Kruispuntbank van Ondernemingen, van de Nationale Bank van België Fiche van een boekingsrekening Mogelijkheid een automatische verrichting te parametreren die tijdsbesparing toelaat, de inbrengsnelheid verhoogt en de fouten beperkt.ADIX laat een snelle uitwisseling toe van gegevens tussen expert-boekhouders en vennootschappen.

PAGE – 4 ============
Raadpleging van een boekingsrekening De raadpleging op het scherm van de evolutie van de klanten-, leveranciers- en algemene rekeningen is ogenblikkelijk.Het is mogelijk een verrichting te visualiseren door de « Zoom » en de gegevens over te brengen naar het programma Excel®.Inbreng verrichtingen De invoeringsschermen zijn eveneens duidelijk en gebruiksvriendelijk.Snelle invoering der documenten, de muis wordt overbodig.Mogelijkheid een gescand of bestaand document toe te voegen bij de verrichting.Automatische verdeling van de BTW niet recupereerbaar, privaat kosten en beroepskosten.Standaardverrichtingen om herhaaldelijke boekingen te versnellen.Mogelijkheid voorgaande boekingen te wijzigen.Beheer der goedkeuringen. Mogelijkheid van onmiddelijke Met ADIX kan u de toekomst tegemoet zonder zorgen.

PAGE – 5 ============
Recuperatie van gescande facturen via ADIBOX Laat de behandeling toe van gescande facturen met karakterherkenning door de tool ADIBOX. De documenten worden overgebracht in de boekhouding 3 tot 5 maal sneller dan bij manuele inbreng. Boekhouding met het formaat e-FFF. Voor meer informatie: info@adibox.be en www.adibox.be .Demat™Box ®gegevens in het invoerscherm. Een blik, een klik en de factuur wordt bewaard in de boekhouding met de PDF in bijlage. Enkele seconden volstaan om naar het volgend document over te gaan.Financieel en diverse verrichtingen Meerdere opzoekingsmogelijkheden worden voorgesteld: opzoeking klant of leverancier op basis van factuur-nummer, bedrag, BTW nummer– Samentrekking BTW mogelijk in diverse verrichtingen. Import van de vanuit compatibele partners, met name in formaat SODA via CODABOX.

PAGE – 6 ============
6 ADIX GROUP N.V. Behandeling van de bestanden CODA – Bankverbinding De module ADIX – maakt het mogelijk de nationale en internationale overschrijvingen SEPA behandeling van de bankuittreksels CODAISABEL, CODABOXIn enkele kliks worden de beschikbare bankuittreksels voorgesteld om geïmporteerd te worden in de boekhouding, waardoor vervelende en lange invoeringen worden vermeden.De automatische opzoeking op multicriteria laat toe de de verschillende bedragen af te punten.Het resultaat kan en vervolledigd worden, indien nodig, met de PDF van het uittreksel in bijlage aanwezig.Betalingsherinneringen Gemakkelijke selectie van de te verzenden herinneringen.De afdruk van de herinneringen is eenvoudig parametreerbaar en houdt rekening met uw wensen.Meerdere niveaus van multitaal herinneringen.Beheer van de betalingsintresten. Mogelijkheid de herinneringen te versturen in PDF per mail.

PAGE – 8 ============
8 ADIX GROUP N.V. Afdruk van de eindbalans op één tot vier boekjaren met dus een snelle resultaten.Aangifte, BTW listings – Verbinding INTERVAT Uitgifte, controle van de valideringsregels en electronische neerlegging van de BTW aangifte op de site INTERVAT van de FOD Financiën.Veelvoudige verzending voor snelle neerlegging van meerdere aangiftes, listings, overzichten–Automatische behandeling van de ontvangstbewijzen voor een duidelijke opvolging van de verzendingen.Automatische controle van de BTW nummers aanwezig in de jaarlijke listing en in het intracommunautaire overzicht.verzenden op INTERVAT .

PAGE – 9 ============
ADIX GROUP N.V. 9ADIX – PERMANENT DOSSIER dossiers klanten, het vereenvoudigt uw organisatie, vermijdt overtollige informaties en vergemakkelijkt de uitwisseling tussen alle modules. Werkelijk controle centrum, u merkt ogenblikkelijk wat gedaan ADIX laat toe het permanent dossier te beheren op het geheel van de gegevensstroom waaronder de volmachten, de gevolgen van de wet op anti-wiswassen en de opdrachtsbrieven. Module soepel en intuïtief die de boekhouders toelaat hun briefmateriaal te personaliseren. Brengt tijdwinst mee op de administratieve en wettelijke opvolging van de klanten.ADIX, software voor de gebruikers gecreëerd door de gebruikers.

PAGE – 10 ============
ADIX GROUP N.V. ADIX – BEHEER VAN PRESTATIES Eenvoudig beheer van de prestaties en hun facturering.Creatie van uw periodieke facturen De inbreng van de prestaties is snel en intuïtief.Mogelijkheid de omschrijvingen te personaliseren.Voor de facturatie: Alle prestaties voor de klant verschijnen op het scherm. Mogelijkheid niet alles tegelijkertijd te factureren. Mogelijkheid de facturatie te beheren « per forfait » alsook de terugkerende prestaties.ADIX: proberen is adopteren.

PAGE – 11 ============
ADIX GROUP N.V. 11 ADIX – FISCALE BIJLAGE PHYSISCHE PERSONEN EN VENNOOTSCHAPPEN Transfert van alle gegevens van de Een aanzienlijke tijdswinst.Vanaf de inbreng in de boekhouding, eenvoudig en snel, tot het opstellen belastingberekening, zonder uw programma ADIX te verlaten. Beheer van de afschrijvingstabellen. Automatische overdracht van de afschrijvingsverrichtingen in de boekhouding.Electronische neerlegging van bedrijven op de site BIZTAX van de FOD Financiën.ADIX rekening houden met alle wensen van de gebruikers.

492 KB – 16 Pages