Category: Netherland

Hoofdstuk 4: Verantwoordelijkheid

Wie is verantwoordelijk? In de ideale wereld neemt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en neemt daar de consequenties van voor lief. Maar we leven niet in 80 KB – 11 Pages…

Verantwoordelijkheid

Dit model biedt een geïntegreerde set van concepten, principes en voorbeelden die het individu motiveert om verantwoordelijk te zijn. Verantwoordelijkheid gaat 371 KB – 6 Pages PAGE – 1 ============…

Veilige principes in de medicatieketen – NHG

De zorgorganisatie heeft een medicatiebeleid opgesteld met o.a. taken en verantwoordelijkheden. 9. Cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie, zorgmedewerker 235 KB – 67 Pages PAGE – 2 ============ De ‚veilige principes™ zijn…

CPB Memorandum

Dit rapport beantwoordt deze vragen door de toegevoegde waarde te berekenen van de goederen en diensten die uitgevoerd worden en door te kijken welke sectoren 64 KB – 18 Pages…