3.2 Vrouwen zijn hoger opgeleid en wonen jonger op zich zelf 11 groepen twintigers er aan de hand hiervan te onderscheiden zijn.

52 KB – 24 Pages

PAGE – 4 ============
Verklaring van tekens Colofon . Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Œ Nihil Œ (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 2014Œ2015 2014 tot en met 2015 2014/2015 Het gemiddelde over de jaren 2014 tot en met 2015 2014/™15 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2014 en eindigend in 2015 2012/™13Œ2014/™15 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2012/™13 tot en met 2014/™15 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. UitgeverCentraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress Studio BCO, Den Haag OntwerpEdenspiekermannInlichtingenTel. 088 570 70 70, fax 070 337 59 94 Via contactformulier: www.cbs.nl/infoservice © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2015. Verveelvoudigen is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

PAGE – 5 ============
Inhoud 3Inhoud 1. Inleiding 42. Levensloop gebeurtenissen van twintigers 62.1 Van flierefluitende student naar serieuze werknemer 72.2 Van ouderlijk nest naar huisje, boompje, beestje 83. Vrouwen versus mannen 93.1 Vrouwen eerder toe aan volgende stap dan mannen 103.2 Vrouwen zijn hoger opgeleid en wonen jonger op zich zelf 114. Veranderingen in de tijd 124.1 Later een vaste relatie 134.2 Minder vaak een vaste baan 135. Twintigers in hokjes 155.1 Het pad naar vastigheid 165.2 Volledig gesetteld met een vaste baan en een vaste relatie 175.3 Geen onderwijs, geen vast werk en geen relatie 186. Conclusie 19Referenties 21Medewerkers 22

PAGE – 9 ============
Levensloop gebeurtenissen van twintigers 7De rode draad in dit en de drie verwante artikelen (zie referenties) is zoals aangegeven de mate van vastigheid. Het leven van begin twintigers kenmerkt zich over het algemeen door weinig vastigheid. Ze wonen (nog) bij hun ouders thuis, volgen een opleiding en hebben vaak nog weinig verantwoordelijkheden. De bijna dertigers daarentegen hebben te maken met veel meer vastigheid. Ze hebben het onderwijs verlaten, zijn werkzaam, wonen samen en hebben soms al kinderen. 2.1 Van ˜iere˜uitende student naar serieuze werknemerFiguur˜2.1.1 laat zien hoe het leven van twintigers per leeftijdsjaar verandert en steeds vaster wordt. Voor belangrijke mijlpalen in het leven van twintigers (uithuisgaan, stoppen met onderwijs volgen, een vaste baan, een vaste relatie, een koopwoning en kinderen) wordt beschreven waar het omslagpunt ligt, ofwel vanaf welke leeftijd de twintigers die een volgende stap hebben gezet in de meerderheid zijn. ˜˚˚˛˝˙˚˚˘˙ˆ 2.1.1 Twintigers en verschillende dimensies van vastigheid 1) ˚˘˙˚˘˙˚˚˘˙ˆ ˙ —Als we kijken naar de mijlpaal van het verlaten van het onderwijs ligt het omslagpunt bij 23˜jaar: van de 23-jarigen volgt meer dan de helft geen onderwijs meer. Veel schoolverlaters betreden vervolgens de arbeidsmarkt en krijgen te maken met het werkende leven. Een baan betekent over het algemeen nieuwe verantwoordelijkheden, maar ook een eigen inkomen en op eigen benen staan (Loog,˜2014). Rond˜25˜jaar ligt het omslagpunt voor het hebben van een voltijdbaan, dat wil zeggen een baan van 35˜uur of meer per week. Veel twintigers starten als flexwerker (zoals mensen met tijdelijk werk, uitzend- en oproepkrachten); op de leeftijd van˜28 heeft het merendeel een vaste baan.

PAGE – 10 ============
2.2 Van ouderlijk nest naar huisje, boompje, beestjeParallel aan de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt verlaten twintigers hun ouderlijk huis, krijgen een vaste relatie en stichten een gezin. De leeftijd waarop meer dan de helft niet meer bij hun ouders thuis woont, is vergelijkbaar met het verlaten van het onderwijs, namelijk˜23˜jaar. De huidige twintiger gaat na het verlaten van het ouderlijk huis vaak eerst op zichzelf wonen voordat hij gaat settelen met een partner (CBS,˜2009). Zo is het aantal twintigers met een vaste relatie in de afgelopen decennia afgenomen en het aantal alleenstaanden toegenomen. Deze verandering in denken en gedrag heeft onder andere te maken met de maatschappelijke ontwikkelingen die in Nederland hebben plaatsgevonden (Latten,˜2004). Vrouwen zijn geëmancipeerder geworden, hoger opgeleid en er is een duidelijke focus op het maken van carrière. Door deze veranderingen is het minder vanzelfsprekend om een vaste relatie te hebben en ook een gezin te vormen. Een vaste relatie is echter wel iets wat veel jongeren graag willen (Te Riele & Harmsen,˜2015). Op de leeftijd van 27˜jaar heeft de meerderheid een vaste relatie, waarbij het in dit artikel gaat om samenwonen of getrouwd zijn. Een op de drie twintigers heeft voor zijn of haar dertigste een of meerdere kinderen. Het krijgen van kinderen is daarmee niet typerend voor de twintigersfase, maar hoort meer bij het leven van de dertigers. Ook dit is in de afgelopen decennia sterk veranderd. Niet zozeer de afgelopen tien jaar, maar wel vergeleken met de jaren ™70 krijgen vrouwen later kinderen. Deze ontwikkeling gaat gepaard met het feit dat vrouwen tegenwoordig langer onderwijs volgen en ook meer participeren op de arbeidsmarkt (Traag & Van der Mooren,˜2013). Justin (20˜jaar): ‚Als ik alles heb afgerond qua opleidingen en ik heb een baan gevonden, dan zou ik best wel willen samenwonen met iemand. Thuiskomen terwijl er iemand op je wacht en samen koken en eten, dat gezelschap lijkt me wel wat.™ Een mijlpaal die zowel te maken heeft met het participeren op de arbeidsmarkt als met de gezinssituatie, is het kopen van een eigen huis. Met het kopen van een huis breekt vaak weer een nieuwe fase aan en leg je je meer vast dan wanneer je een huis huurt. Financieel kan het aantrekkelijk zijn om te gaan kopen, maar als er nog veel in je leven verandert dan betekent een koophuis ook minder flexibiliteit. Het zetten van deze stap is kenmerkend voor de eind twintigers, begin dertigers. Op de leeftijd van˜29˜jaar heeft net iets minder dan de helft een koophuis. Onder˜30-jarigen is dat echter al˜60˜procent. 8 Het dynamische leven van twintigers

52 KB – 24 Pages