ademhaling en rust in je hoofd gaan hand in hand: adem naar de Griekse filosoof Plato: ‘Zij die weten hoeven geen 5. naar adem snakken.

18 KB – 192 Pages

PAGE – 4 ============
Eerste druk 2009Zesde druk 2011© 2011 Koen de Jong en Bram Bakker© 2011 Uitgeverij Carrera, Amsterdam Omslagontwerp: Riesenkind Foto auteurs: Bernet Elzinga Zetwerk: Perfect Serviceisbn 978 90 488 0993 6nur 860www.uitgeverijcarrera.nl Carrera is een imprint van Dutch Media Uitgevers bv. ˜˚˛˝˙ˆˇ˘˚ • ——— ——— š Cert no. SGS-COC-003091Nova Zembla_135x210 20110318 13:58 Pagina 8978 90 488 1103 8

PAGE – 5 ============
InhoudWoord vooraf 7Inleiding 11Zestien keer per minuut en wat kun je eraan doen? 21Oorzaken van hoge ademfrequentie 51Hoge ademfrequentie en voeding 63Ademfrequentie en het psychisch functioneren 77Ademhaling en sport 89Ademhaling en hartslagcoherentie 105Ademhaling bij kinderen en tijdens de zwangerschap 119Hoge ademfrequentie en ernstige stressgerelateerde aandoeningen 137Ademhalingsoefeningen en trainingsschema™s 161Aanbevolen en geraadpleegde literatuur en websites 175Nuttige adressen 179

PAGE – 8 ============
Verademing 8die met succes ademhalingsoefeningen hebben gedaan om van fysieke klachten af te komen, vertellen over hun ervaringen. Dit zijn vaak mensen die, waarschijnlijk net als de geïnteresseerde lezer van dit boek, een volle agenda hebben en aanvankelijk sceptisch tegenover de ademha-lingsoefeningen stonden. ‚Het kan toch niet alleen maar aan mijn ademhaling liggen,™ horen we veelvuldig. De ademhalingsoefeningen zijn gemakkelijk te probe-ren en dus laagdrempelig, waardoor veel mensen ontdekt hebben hoeveel deze oefeningen hun kunnen opleveren. De meeste mensen die serieus met hun ademhaling aan de slag gaan, zijn al snel aangenaam verrast over de re -sultaten. Dus geef ademoefeningen een serieuze kans. In aparte kaders vind je verdieping van de stof, voor profes-sionele behandelaars of bovengemiddeld geïnteresseerde lezers. Verademing is een boek voor iedereen die veel doet en soms het gevoel heeft dat het misschien wat té veel wordt. Wanneer zit je hoofd te vol? Wanneer verschuift ‚lekker druk™ naar onoverzichtelijke hoeveelheden taken op een ‚to do-lijst™? Welke klachten kun je voorkomen of weer doen verdwijnen zonder naar pillen te hoeven grijpen? Om daar -achter te komen kun je iets simpels, maar krachtigs, onder de loep nemen. Eigen, dichtbij en veranderlijk: je ademha-ling. ‚Rustig™ zittend op een stoel doen miljoenen Nederlan-ders alsof ze in gevaar zijn. Bij gevaar is het lichaam in opperste staat van paraatheid met een hoge hartslag, veel

PAGE – 9 ============
Woord vooraf 9adrenaline Πen voor dit boek het belangrijkste Πeen hoge ademfrequentie. Als je snel ademt gebruik je veel energie en voortdurend snel ademen leidt tot veel fysieke klachten. Hoe herken je een (te) snelle ademhaling? Waarom adem je (te) snel? Welke klachten krijg je ervan? Wat kun je daar zelf aan doen? Daarover gaat dit boek.Koen de Jong en Bram Bakker

PAGE – 11 ============
InleidingAls je snel ademt zit er spanning in je lijf. Deze spanning voel je niet alleen in je spieren, maar is ook vreselijk ver-moeiend, want zowel lichamelijk als geestelijk verbruik je met een snelle ademhaling grote hoeveelheden energie. Vaak sluipt een (te) snelle ademhaling er ongemerkt in. Weinig mensen merken dat hun ademhaling versnelt, het hele leven gaat immers steeds sneller. Toch is het goed om regelmatig die hectische wereld de rug toe te keren en aan- dacht te besteden aan vertraging. Traagheid loont soms. Voor je gezondheid is het goed om regelmatig je hoofd leeg te maken en je lichaam te ontzien. Gedachten vertra-gen is misschien een moeilijke opgave, maar minder snel ademen is met eenvoudige oefeningen wel goed te leren en ook weldadig voor een overvol hoofd. Je gedachten staan namelijk niet los van je ademhalingspatroon. Een rustige ademhaling en rust in je hoofd gaan hand in hand: adem rustig en ook je brein komt tot rust. Per minuut adem je afhankelijk van de omstandigheden tussen de vier en zestig keer. Eén ademhaling loopt van het begin van je inademing tot het eind van je uitademing, vlak

18 KB – 192 Pages