185 KB – 7 Pages

PAGE – 1 ============
PROGRAM INOVASI DAN INTEGRITI JANM 2017 Bengkel Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) Bengkel KIK JANM telah diadakan pada 10 Julai hingga 14 Julai 2017 bertempat di IPN, Sabak Bernam. Penceramah bagi bengkel tersebut ialah Tuan Haj i Baharin bin Haji Yahaya, seorang pesara Kastam Diraja Malaysia. Bengkel ini telah dihadiri oleh 34 orang pegawai yan g terdiri daripada pegawai dari Bahagian JANM , JANM Negeri dan Cawangan. Pertandingan Mencipta Tema Inovasi Pertandinga n ini diadakan bermula pada 14 Jun hingga 31 Julai 2017 ipilih oleh pihak juri untuk memenangi pertandingan ini . Senarai pemenang pertandingan adalah seperti berikut: Jadual 1 : Senarai Pemenan g Pertandingan Mencipta Tema Inovasi Kedudukan Nama Pemenang Bahagian/JANM Negeri/Cawangan Pertama P ua n Suziana b inti Lipoh JANM Sandakan Kedua Puan Siti Aishah b inti Bahrom BWTD Ketiga Puan Sofiana b inti Osman JANM Terengganu Pertandingan Menulis Artikel Inovasi Dan Integriti Pertandingan Artikel Inovasi d an Integriti diadakan bertujuan untuk mencungkil dan mengasah bakat menulis di kalangan warga JANM . Tempoh pertandingan bermula dari 14 Jun hingga 31 Julai 2017. Artikel – artikel pemenang telah dikongsikan di dalam portal Knowledge Management JANM. Senarai pemenang adalah seperti berikut:

PAGE – 2 ============
Jadual 2 : Senarai Pemenang Pertandingan Menulis Artikel Inovasi Dan Integriti Kedudukan Nama Pemenang Bahagian Tajuk Artikel Pertama Mazlina b inti Mohd Rasit BKP Integriti@NEGARAKU Kedua Noraida b inti Alias BKP Transformasi Manual Kepada Online : Garapan Inovasi Melalui Consultancy Management System (COMS) Ketiga Gloria Angela James Noah BKP Cetusan Idea Asli – Inovasi Konsep Reversal & Reclassification (R&R) Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) Pertandingan Idea Inovasi Pertandingan Idea Inovasi diadakan bertujuan untu k memupuk budaya inovasi dan kreativiti di kalangan warga JA NM yang boleh diketengahkan untu k kebaikan organisasi. Sebanyak enam ( 6 ) penyertaan telah diterima oleh urus s etia pertandingan. Tempoh pertandingan bermula dar i 19 Julai hingga 18 Ogos 2017. Tiga (3) pemenang yang telah dipilih oleh juri adalah seperti berikut: Jadual 3 : Senarai Pemenang Pertandingan Idea Inovasi Kedudukan Nama Pemenang Idea Inovasi Bahagian/JANM Negeri/Cawangan Pertama En cik Ahmad Badri b in Abu Bakar Sistem pelaporan latihan 1GFMAS menggunakan sistem Dashboard Latihan 1GFMAS. JANM Perak Kedua Puan Hamimah b inti Abdul Aziz Permohonan penyata gaji lama dan reset kata laluan melalui penghantaran notifikasi SMS menggunakan BOSS code. BPTM Ketiga Encik Saufi b in Mat Hassan Mewujudkan satu sistem aplikasi berkaitan dokumentasi kontrak dan perolehan JANM . BPTM Pertandingan Poster Inovasi Pertandingan ini bertujuan untu k mencungkil kreativiti warga JANM. Pertandingan yang dan ini telah bermula dari 18 Julai hingga 22 Ogos 2017. Poster pemenang tempat pertama telah dijadikan backdrop dan bunting sempena Sambutan Hari Inovasi dan Integriti JANM 2017 , manakala poster pemenang tempat kedua telah dijadikan backdrop dan bunting bagi Konvensyen KIK JANM 2017. K eputusan pertandingan adalah seperti berikut:

PAGE – 3 ============
Jadual 4 : Senarai Pemenang Pertandingan Poster Inovasi Kedudukan Nama Pemenang Bahagian/JANM Negeri/Cawangan Pertama En cik Mohd Shukry b in Md. Nor BPTM Kedua Puan Nurul Aida b inti Mohamed Amin JANM Pulau Pinang Ketiga Encik Mohd Shyazali b in Salleh IPN Pemenang Tempat Pertama Pertandingan Video Pendek Inovasi Tema yang diberikan untuk pertandingan video pendek inovasi adalah Pertandingan ini terbuka kepada semua warga JANM ter masuk JANM Negeri dan Cawangan. Namun begitu, h anya satu (1) penyertaan diterima untuk pertandingan video pendek pada tahun ini iaitu daripada JANM Negeri Sabah dengan tajuk Kesihatan Teras Inovasi . Hadiah saguhati telah disampaikan kepada JANM Negeri Sabah pada Majlis Sambutan Hari Inovasi d an Integriti JANM 2017. Lawatan Inovasi Program lawatan inovasi merupakan salah satu program inovasi tahunan JANM. Lawatan ini telah diadakan pada 3 Oktober 2017 bertempat di LHDN Cyber jaya dan KPJ Healthcare Bhd . Seramai 25 orang pegawai dari JANM Ibu Pejabat telah menyertai lawatan tersebut. Pemenang Tempat Kedua Pemenang Tempat K etiga

PAGE – 4 ============
Lawatan ini bertujuan mendapatkan pendedahan dan perkongsian ilmu terutamanya dalam etika kerja dan budaya inovasi yang diterapkan dalam organisasi ini sekali gus melayakkan mereka menerima a nugerah berkaitan inovasi. Jom Fiesta 2017 Program Jom Fiesta 2017 telah dianjurkan dengan beberapa aktiviti seperti berikut: Jadual 5 : Program Jom Fiesta 2017 Bil . Aktiviti Butiran Tarikh 1 . Running Man Running Man JANM 201 7 adalah gabungan di antara Amazing Race dan Treasure Hunt . Para peserta mengharungi beberapa jenis cabaran di samping menyelesaikan soalan – soalan treasure hunt (Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris) berdasarkan kepada panduan – panduan yang diberikan. 3 Okt 2017 2 . AG Bazaar AG Bazaar menyediakan pelbagai jualan makanan, pakaian dan barang – barang menarik di perkarangan tangga. 4 Okt 2017 3 . Kahoot Stairs Challenge Siri 1 Permainan kahoot berlangsung di Dewan Serbaguna JANM di mana soalan – soalan yang diberikan adalah berkisar aktivit i inovasi dan keceriaan tangga di bangunan JANM . 4 Okt 2017 4 . Kahoot Stairs Challenge Siri 2 Pertandingan kahoot dijalankan di Dewan Serbaguna JANM. 21 Dis 2017 Lawatan Inovasi K e LHDN Cyberjaya Lawatan Inovasi K e KPJ Healt h care Bhd

PAGE – 5 ============
Demo Inovasi Kadbod Demo Inovasi Kadbod dijalankan bersama dengan Kahoot Stairs Challenge Siri 2 pada 21 Disember 2017 bagi mencungkil kreativiti warga JANM dalam menghasilkan peralatan pejabat daripada kadbod dan barangan terpakai. Hasil ciptaan telah dipamerkan semasa Perhimpunan Bulanan JANM bulan Disember 2017. Konvensyen KIK Konvensyen KIK peringkat JANM telah diadakan pada 10 Oktober 2017 bertempat di Dewan Serbaguna , JANM Putrajaya . Objektif KIK JANM diadakan antaranya adalah: 1. Mekanisme untuk melibatkan pekerja dalam proses penyelesaian masalah atau p enambahbaikan proses kerja sedia ada atau memperkenalkan sesuatu yang ba haru. 2. Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif dalam cara kerja yang d iamalkan. 3. Menerapkan konsep knowledge – based dan creativity – driven bagi membolehkan organisasi menghasilkan inovasi yang memberi nilai tambah kepada produk atau perkhidmatan. Prose s Pembinaan Perabo t Menggunakan Kadbod kadbot Hasil Ciptaan Perabot Majlis Perasmian Jom Fiesta 2017 Oleh YBhg. Para Peserta Jom Fiesta 2017 Bergambar Bersama Pengurusan Tertinggi JANM

PAGE – 6 ============
Konvensyen ini diadili oleh tiga ( 3 ) orang hakim daripada JKDM, INTAN dan MAMPU . Keputusan k onvensyen adalah seperti berikut : Jadual 6 : Senarai Pemenang Konvensyen KIK JANM 2017 Kedudukan Nama Kumpulan Bahagian/JANM Negeri/Cawangan Pertama HARMONI BKP Kedua iSYNC IPN Ketiga SMART 10 JANM Melaka Pembentangan D ari pada K umpulan Yang Bertanding Johan Konvensyen KIK JANM 2017 Pemenang Tempat K edua Pemenang Tempat K etiga

185 KB – 7 Pages