buitenaards leven? De exhibit is een animatie van een buitenaards wezen dat je kunt bacteriën en schimmels kunnen buitenaardse wezens zijn.

506 KB – 10 Pages

PAGE – 2 ============
02NEMO en onderwijs NEMO heeft een uitgebreid gratis educatief aanbod om uw bezoek aan NEMO te verdiepen. Het aanbod sluit aan op de kerndoelen uit het curriculum van het voortgezet onderwijs. Werkbladen in NEMO Œ Leven in het heelal Voor u ligt het lesmateriaal bij de tentoonstelling Leven in het heelal in NEMO Science Museum. Dit lesmateriaal is geschikt voor de klassen 2 en 3 havo-vwo van het voortgezet onderwijs. De leerlingen zoeken naar antwoorden op ˜loso˜sche vragen als ‚Bestaat buitenaards leven?™ en ‚Hoe is alles ontstaan?™ Ze zullen ontdekken dat er niet altijd duidelijke antwoorden zijn op zulke vragen, maar dat we er met de kennis die we hebben een beter antwoord op kunnen geven. Docentenhandleiding In deze docentenhandleiding vindt u instructies die u helpen bij de voorbereiding op het bezoek aan de tentoonstelling Leven in het heelal. Ook wordt de opbouw van het lesmateriaal kort uitgelegd. Wij wensen u en uw leerlingen veel plezier in NEMO. Informatie bij dit lesmateriaal Kijk op www.nemosciencemuseum.nl/onderwijs voor actuele informatie over bijvoorbeeld bereikbaarheid en openingstijden. TIP

PAGE – 3 ============
03Inhoud Werken met het NEMO lesmateriaal ˚˛Het materiaal in één oogopslag Tentoonstelling Leven in het heelal bezoeken ˚˝ Een bezoek aan de interactieve tentoonstelling Leven in het heelal . De leerlingen gebruiken hierbij de Werkbladen in NEMO Œ Leven in het heelal . t +31 (0) 20 531 32 33 info@e-nemo.nl nemosciencemuseum.nl ruimtevaartindeklas.nl NEMO Science Museum Oosterdok 2 1011 VX Amsterdam Postbus 421 1000 AK Amsterdam © 2018 NEMO Science Museum Deze uitgave van NEMO Science Museum is ontwikkeld door het NEMO Science Learning Center, het expertisecentrum van NEMO op het gebied van leren over wetenschap en techniek, en door ESERO NL, een samenwerking tussen de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA, het ruimtevaartagentschap van de Nederlandse overheid NSO, en NEMO Science Museum. Het is toegestaan om zonder winstoogmerk het materiaal of delen van het materiaal te kopiëren en te distribueren, zolang vermelding van de herkomst van het materiaal goed is aangegeven. Fotogra˜e DigiDaan Illustraties Henk Stolker In NEMOVeilig bezoek Een schoolbezoek aan NEMO Science Museum verloopt momenteel anders dan dat je gewend bent. Samen met de bezoekers zorgen we ervoor dat het museumbezoek zo veilig en prettig mogelijk verloopt. NEMO hanteert hiervoor het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea en het horecaprotocol. Daarnaast zijn er extra maatregelen. Check voorafgaand het bezoek de meest up-to-date regels via: https://www.nemosciencemuseum.nl/veiligbezoek

PAGE – 4 ============
04Werken met het NEMO lesmateriaal Het materiaal in één oogopslag Docentenhandleiding In deze docentenhandleiding vindt u waar nodig verwijzingen naar de leerlingwerkbladen. De kopjes zijn wetenschaps˜loso˜sche vragen die de leerlingen beantwoorden. Bij elke vraag horen één of twee exhibits (tentoonstellingsonderdelen) die ze zelf moeten vinden. Als de leerlingen de juiste exhibit hebben gevonden, dan voeren zij de opdrachten op het werkblad uit Tot slot geven ze met de opgedane kennis een antwoord op de vraag. BCALeerlingmateriaal werkbladen in NEMO ˜˚˜˚˛˚˝˙ˆ˝˙ˇ˚˚˝˚˙ˇ˛ ˚˝˘˚˝ˇ˚ˆ˚ˆ ˛˝˙ˆˇˇ˙˘ˆ˝ ˜˚˛˚˝˙ˆ˝˙ˇ˚˘˙ˇ˚˚ ˇ˝˝˙ ˝˝˙ˆˇˇ˙˘ˆ˝˝˝˝˝˝ˇ˝˝ ˝˝˝˝ˆˇˇ˝˝˝˙ˆˇˇ˙˘ˆ˝˝ˆ˝˙˘“ˇ˘ˇ’˘“ ˝˝˝˝ˆ˝˝ˆˆ˝˝˝˝˝˝˝ˇ˝˝ ˝˝˝˝˝˝˝‘˝ˇ˝ ˝ˆˇˇ˝ˆ˝˝ˆ˝˙˘“‘˝˝˝˝˝˝˙ˆ˝˙ ˇ˝“ˆ˝˝ˆˇˇ˝˙˝˝˝˝‘˝˝˝˝˙ ˝˝˝˝˝˝˝˙ˆˇˇ˙˘ˆ˝˝˝˝ ˆˇˇ˝ •˝˘ˆˇ˝ ˛ ‡˝˙ ˝˘ˇ˝˝˙ š˝˝˝˙… ˝˝˝˝˙ˆ˝˝ˆˇˇ˝ˆ˝˙˘“ˇ˘ˇ’˘“ ˇ˙ˆ˝˝˝˘˝˝˝˙˝˝˝˙˝˝ ˝˘˝˝˝ ˝˝˝˝˝˝ˇ˝˝˝ˆ˝˙ —ˇˇ˝˝ š˝˝˝˝ˆ˝ˇ‘˝˝ˇˇ˝˝ˆ ˚˝˙ ˛˚˝˙ˆ˝˙ˇ˚˘˙ˇ˚˚ ˝˝ˇˇ˝˙˝˝˝˝˝ ‹˝˝˝ˇ‘˝˝ˇˇ˝˝˝˝ˇˇˇ ˝˝˝˝˝˝ ˝˝˙ —ˇˇ˝˝ˆ š˝ ˚˛˚˝˙ˆ˝˙ˇ˚˘˙ˇ˚˚ š˝ˇˇ ˚˝˚˚ ˝ˇˆˇˇ˝˝˝˝˝˙˙˝› —ˇˇ˝˝˝˝ ˇˆˇˇ˝˝ˇˇ˝˝˝˝˝ ˝˝ ˘ ˙ ˝˘ ˝˝˝˝˝ˆ˝˙˘“ˇ˘ˇ’˘“ ˝˝ˇ˝˝˝ˇ˙˝˝˝ ˝˙ˆˇˇ˙˘ˆ˝˝˝˝˝ ˝ˆˇˇ˝ˇˇˇ‘˝˝ˆ ˇ‘“ˆ˝ˇˇ˝ˆˇˇ˝˝ˆ˝˙˘“ˇ˘ˇ’˘“ B˜˚˜˚˛˚˝˙ˆ˝˙ˇ˚˚˝˚˙ˇ˛ ˜˚˚˚˚ˆ ˛˝˙˙ˆˇ ˘ ˇ˘˘˙˘˘ ˘˘˘ˇˇ˘˝˙ ˙˘ ˙ˇ ˙˘˙˘˘˘ ˙ˇ˘ ˘‘˙’˘ ˙˘˘ š˙€˙˙•˙˛˙‡˘˘…˘˘˘˘˘˘˘ˇ˘˘ˇ˘ˇ˘˘ ˘˘ˇˇ˘˘ˇ˘ˇ˘˘˘˘˘ˇ˘˘ ˘˘˘˘˘˘ˇ˘˘˘˙ˇ˘˘ˇ˘˘ ˇˇ˘˘˙˘˘˘˘ ˘˙˘ ˘˘˘ ˘˘˘˘˘˙ˇ AC

PAGE – 5 ============
05Tentoonstelling Leven in het heelal bezoeken In NEMOU gaat met uw klas naar NEMO om de tentoonstelling Leven in het heelal te bezoeken. Uw leerlingen beantwoorden in deze tentoonstelling vijf wetenschaps˜loso˜sche vragen. De vragen prikkelen de fantasie, zetten de leerlingen aan het denken, en zoeken de grenzen van onze huidige kennis over het heelal op. Het zijn vragen waarop we niet altijd een antwoord weten. Maar wetenschappers hebben wel feiten ontdekt die ons mogelijk dichterbij het antwoord brengen. Laat de leerlingen open over de prikkelende vragen nadenken maar wel de kennis die ze halen uit de tentoonstelling verwerken in hun antwoorden. Belangrijkste informatie op een rijtje Tijdsduur 45 minuten Lesdoelen De leerlingen: geven beargumenteerd antwoord op wetenschaps˜loso˜sche vragen ontdekken de relatie tussen levende en niet levende materie, en de diversiteit van leven op aarde en denken na over of er leven mogelijk is op andere planeten Voorbereiding Deel de klas in tweetallen in. Kopieer voor elk tweetal Werkbladen in NEMO Œ Leven in het heelal . Regel voldoende begeleiders (1 per 10 leerlingen). Kopieer voor elke begeleider de informatie voor de begeleider uit deze handleiding. Materialen Voor elke tweetal: De Werkbladen in NEMO Œ Leven in het heelal. Deze downloadt u gratis van www.nemosciencemuseum.nl Een potlood (liever geen pennen in NEMO) Voor elke begeleider: Informatie en antwoordenbladen voor begeleiders. Deze vindt u in deze handleiding. Organisatie van de les Elk werkblad begint met een wetenschaps˜loso˜sche vraag. Leerlingen gaan op zoek naar een of twee exhibits (onderdelen van de tentoonstelling) die hen kunnen helpen de vraag te beantwoorden. Daarna doorlopen ze bij de exhibit een aantal opdrachten en tot slot beantwoorden ze de wetenschaps˜loso˜sche vraag.

PAGE – 6 ============
06In NEMOTentoonstelling Leven in het heelal bezoeken Informatie voor de begeleider NEMO gaat over onderzoeken en experimenteren. Het gaat niet om goed of fout. De antwoorden op de volgende pagina™s dienen vooral ter ondersteuning. In NEMO ‚spelen™ leerlingen met exhibits (tentoonstellingsonderdelen) en daarbij doen ze kennis op. Niet elke leerling leert daarbij hetzelfde. Als begeleider kunt u dit spel verdiepen, bijvoorbeeld door de leerlingen vragen te stellen terwijl ze bezig zijn met een exhibit. Door de leerlingen te laten verwoorden wat ze doen, verwerken ze informatie beter. De tentoonstelling Op de derde verdieping is de tentoonstelling Leven in het heelal . In deze tentoonstelling gaan de leerlingen op ontdekkingsreis naar de verste uithoeken van het heelal. Via miljarden jaren oude sterren naar planeten waar wel of geen leven mogelijk is. Ze ontdekken verder waar wij en alles om ons heen vandaan komen en maken kennis met verschillende onderzoeksmethoden om meer te weten te komen over het heelal en over eigenschappen van leven. De exhibits die aan bod komen in het lesmateriaal, staan op de plattegrond bij de werkbladen. Op de volgende pagina™s staan de antwoorden op de werkbladen. Hierbij staat ook telkens een korte omschrijving van de exhibits. Op elke wetenschaps˜loso˜sche vraag is een mogelijk antwoord geformuleerd. De ene vraag biedt meer ruimte voor speculatie en alternatieven dan het andere. Bij de gegeven antwoorden is altijd uitgegaan van informatie die we al zeker weten, gebaseerd op zorgvuldig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Laat elk tweetal beginnen met een andere vraag. Zo voorkomt u dat alle leerlingen tegelijk bij dezelfde exhibit staan. TIP

PAGE – 8 ============
08In NEMOTentoonstelling Leven in het heelal bezoeken Welk molecuul komt het meest voor in jouw lichaam? Water Dit kun je als volgt beredeneren. Zuurstof is het meestvoorkomende atoom in je lichaam Eiwit, suiker en vet bevatten naast O ook veel C en N. Volgens de weegschaal komen die minder vaak voor In water zit O, maar ook H. Maar H-atomen zijn heel licht en mag je negeren Werkblad 3 Is er leven mogelijk op andere planeten? Exhibit: Extreem leven Deze exhibit laat diverse organismen zien die leven onder voor de mens gevaarlijke omstandigheden. De opstelling laat zien hoe divers het leven op aarde is. De leerlingen kiezen vier van de onderstaande organismen: Extreme omstandigheid Naam organisme in exhibit Bijzondere eigenschap van het organisme In het donker Addervis Heeft een lichtgevende hengel waarmee deze prooien lokt. Geen zuurstof Darmbacterie Produceert gassen die als scheet uit de darm komen Extreme kou, ijle lucht Mensen Kan zich goed aanpassen aan meerdere extreme omstandigheden. Heet water Algen Kan leven bij 80 graden. Extreme kou Rendier Heeft een dikke vacht met holle haren. De holle haren isoleren de warmte goed. Omgeving zonder voedingsstoffen Ijzervreter, schimmel die in gips leeft Is in staat om kleine hoeveelheden voedsel te halen uit stoffen die uit zichzelf niet voedzaam zijn. Droog en zoet Rupsen en kevers Kan leven in een zoete droge omgeving. Normaal gesproken is te veel suiker in combinatie met te weinig water gevaarlijk. In de ruimte (zonder beschermende laag) Korstmos Is bestand tegen gevaarlijke straling, extreme kou en gebrek aan water. Geen water Cactus Kan water vasthouden in een droge omgeving met felle zon. In de exhibit worden ook twee mensen genoemd die getraind zijn om kort onder extreme omstandigheden te overleven. Deze staan niet in de tabel, omdat het hier gaat om twee individuen in plaats van om een soort.

PAGE – 9 ============
09In NEMOTentoonstelling Leven in het heelal bezoeken Exhibt 2: Een tweede aarde In deze exhibit verschuiven leerlingen een globe ten opzichte van de zon. Daarna verschijnt een video waarin wordt uitgelegd hoe het leven eruit zou zien als de aarde verder van of dichter bij de zon zou staan. Als de leerlingen de aarde te ver of te dichtbij zetten, zien ze dat er geen leven meer mogelijk is op deze tweede aarde. Als de aarde dicht bij de zon staat , dan is het warmer op aarde. Als de aarde verder van de zon staat , dan is het kouder op aarde. Organismen kunnen alleen leven bij een bepaalde temperatuur. Dit heeft te maken met de stof water . Voor leven op aarde moet water vloeibaar zijn. Wat denk jij? Is er leven mogelijk op andere planeten? Theoretisch is er leven mogelijk op elke planeet die lijkt op de aarde. Maar ook op extreem koude en warme plekken op aarde, of plekken zonder zuurstof is leven mogelijk. Dus misschien dat er ook leven bestaat op warmere of koudere planeten. Of er ook leven mogelijk is op planeten die helemaal niet op de aarde lijken weten we niet. Werkblad 4 Hoe zou leven eruitzien op een andere planeet? Naam exhibit: Levende planeet De exhibit is een animatie van een buitenaards wezen dat je kunt aanpassen als je aan de hendels draait. Het wezentje is een artistieke interpretatie van hoe omstandigheden invloed hebben op het uiterlijk. Hoe is dit buitenaardse wezen aan de omstandigheden aangepast? Zwaartekracht: het wezentje krijgt meer spieren bij meer zwaartekracht. Ozon: bij meer ozon krijgt het wezentje meer huidpigment. Water: bij veel water krijgt het wezentje zwemvliezen. Zuurstof: bij veel zuurstof krijgt het wezentje meer gaten om door te ademen. Temperatuur: bij een lage temperatuur krijgt het wezen een beschermende vacht. Hoe zou leven eruitzien op een andere planeet? Leerlingen mogen zelf een buitenaards wezen bedenken en tekenen. Daarnaast bedenken ze een ˜ctieve planeet waar dit wezentje leeft. Laat leerlingen beargumenteren hoe de omstandigheden op de vreemde planeet invloed hebben op het uiterlijk van het wezentje. Moedig de leerlingen aan om niet alleen een dierlijk wezen te bedenken. Ook planten, bacteriën en schimmels kunnen buitenaardse wezens zijn. TIP

PAGE – 10 ============
10In NEMOTentoonstelling Leven in het heelal bezoeken Werkblad 5 Hoeveel planeten zijn er Naam exhibit: Planeet gezocht In de exhibit worden twee meetmethoden uitgelegd waarmee wetenschappers zien of er planeten rondom een ster draaien. Een planeet die rondom een andere ster draait, heet een exoplaneet. Exoplaneten staan te ver weg om te kunnen zien, zelfs niet met een extreem gevoelige telescoop. Daarom gebruiken we andere informatie om te beoordelen of er een planeet rondom een ster draait. Met welke twee meetmethoden kun je zien of er een planeet om een ster draait? 1. Even geen licht. Een exoplaneet die voor de ster langs beweegt, blokkeert een deel van het licht van de ster. Als je dus een korte tijd minder licht meet, dan draait er mogelijk een planeet voor de ster langs. 2. Wiebelende ster. Planeten en sterren trekken elkaar aan. Hierdoor wiebelt de ster een beetje. Die wiebel kun je meten vanaf de aarde. Als de ster wiebelt, dan draait er een planeet omheen. Hoeveel planeten zouden er zijn? Er zijn zeer waarschijnlijk extreem veel planeten. Als elke ster gemiddeld een exoplaneet heeft, dan zijn er meer dan een triljard (een 1 met 21 nullen) exoplaneten. Zouden er planeten zijn die lijken op de aarde? Zelfs als de kans heel klein is dat er leven is op een planeet (bijvoorbeeld één op een miljoen), dan zijn er nog steeds zo extreem veel planeten dat de kans zeer groot is dat er veel planeten zijn die lijken op de aarde Œ en waarop dus leven mogelijk is.

506 KB – 10 Pages